METROPOLITAN

 

Η κλινική ύπνωση, επίσης γνωστή ως υπνοθεραπεία, είναι μια θεραπευτική τεχνική που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μιας κατάστασης εστιασμένης προσοχής και αυξημένης υπαιτιότητας σε ένα άτομο. Συνήθως εκτελείται από έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία, όπως έναν αδειούχο υπνοθεραπευτή ή ψυχολόγο, ο οποίος καθοδηγεί το άτομο σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης και αυξημένης δεκτικότητας σε προτάσεις.

Ακολουθεί μια γενική περιγραφή της διαδικασίας που εμπλέκεται σε μια τυπική συνεδρία κλινικής ύπνωσης:

Προετοιμασία: Ο υπνοθεραπευτής ξεκινά συζητώντας τους στόχους και τις προσδοκίες της συνεδρίας με τον πελάτη. Μπορούν να ρωτήσουν για το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, τις τρέχουσες ανησυχίες και τυχόν σχετικά ψυχολογικά ή συναισθηματικά ζητήματα. Αυτό βοηθά τον υπνοθεραπευτή να προσαρμόσει τη συνεδρία στις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη.

Επαγωγή: Η φάση επαγωγής περιλαμβάνει την καθοδήγηση του ατόμου σε μια κατάσταση χαλάρωσης και αυξημένης εστίασης. Ο υπνοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές όπως προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, ασκήσεις βαθιάς αναπνοής ή καθοδηγούμενες εικόνες για να βοηθήσει το άτομο να χαλαρώσει τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Καθώς το άτομο γίνεται πιο χαλαρό, η προσοχή του γίνεται πιο εστιασμένη και δεκτική στις προτάσεις.

Εμβάθυνση: Μόλις το άτομο είναι σε χαλαρή κατάσταση, ο υπνοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τεχνικές για να εμβαθύνει το επίπεδο της ύπνωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μιας χαλαρωτικής φωνής, την οπτικοποίηση ή την αντίστροφη μέτρηση από έναν αριθμό για να εμβαθύνετε την κατάσταση χαλάρωσης και να αυξήσετε την υποβλητικότητα.

Πρόταση: Με το άτομο σε δεκτική κατάσταση, ο υπνοθεραπευτής παρέχει προτάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων στόχων ή ανησυχιών του πελάτη. Αυτές οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν θετικές επιβεβαιώσεις, ασκήσεις οπτικοποίησης ή εικόνες που σχετίζονται με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο υπνοθεραπευτής επεξεργάζεται προσεκτικά αυτές τις προτάσεις για να ευθυγραμμιστεί με τις αξίες και τους στόχους του ατόμου, ενθαρρύνοντας θετικές αλλαγές ή παρέχοντας θεραπευτική υποστήριξη.

Μετα-υπνωτικές προτάσεις: Προς το τέλος της συνεδρίας, ο υπνωτικός θεραπευτής μπορεί να δώσει μετα-υπνωτιστικές προτάσεις για να ενισχύσει τις επιθυμητές αλλαγές πέρα από την υπνωτική κατάσταση. Αυτές οι προτάσεις μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να συνεχίσει να επωφελείται από τη συνεδρία ακόμη και μετά το τέλος της.

Τερματισμός: Ο υπνοθεραπευτής καθοδηγεί σταδιακά το άτομο από την υπνωτική κατάσταση, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στην κανονική συνείδηση. Μπορεί να μετρούν προς τα πάνω, να προτείνουν επιστροφή σε πλήρη εγρήγορση ή να χρησιμοποιήσουν άλλες τεχνικές για να ολοκληρώσουν τη συνεδρία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της κλινικής ύπνωσης, τα άτομα δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του υπνοθεραπευτή και δεν μπορούν να εξαναγκαστούν να κάνουν τίποτα ενάντια στη θέληση ή τις αξίες τους. Η ύπνωση απλώς ενισχύει τη δεκτικότητά τους σε θετικές προτάσεις και διευκολύνει την εξερεύνηση του υποσυνείδητου μυαλού τους. Η εμπειρία μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, με ορισμένα άτομα να επιτυγχάνουν μια βαθύτερη υπνωτική κατάσταση από άλλα.

Συνολικά, η κλινική ύπνωση είναι μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ του υπνοθεραπευτή και του πελάτη, που χρησιμοποιεί χαλάρωση, εστιασμένη προσοχή και προτάσεις για την προώθηση θεραπευτικών αποτελεσμάτων, προσωπικής ανάπτυξης και ευεξίας.

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΝΩΣΗ

Όταν η ύπνωση χρησιμοποιείται για κλινική αγωγή ασθενών, ονομάζεται «υπνοθεραπεία». Σ' αυτή την περίπτωση, ο θεραπευτής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στη συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία και την ύπνωση. Στη διάρκεια της συνεδρίας γίνεται κυρίως ψυχοθεραπεία, και σε συνειδητή και σε υπνωτική κατάσταση, όπου η ύπνωση είναι ένα εργαλείο που βοηθά τη θεραπεία.

Στη διάρκεια της υπνοθεραπείας ο ασθενής μαθαίνει πολλά πράγματα για τους τρόπους με τους οποίους συντηρεί το πρόβλημα του, τόσο σε συνειδητό όσο και σε ασυνείδητο επίπεδο. Τα πρότυπα συμπεριφοράς (που συχνά προέρχονται από την παιδική ηλικία) διερευνούνται από την οπτική γωνία του ενήλικα πια, και εξετάζεται η σύγκρουση ανάμεσα στις σκέψεις και τα συναισθήματα. Γενικά, τα προβλήματα σχετίζονται με συναισθήματα ακατάλληλα και υπερβολικά για την πραγματική κατάσταση.

 Στην υπνοθεραπεία ο  θεραπευτής δεν ελέγχει τον ασθενή,  ο ασθενής ελέγχει τον εαυτό του και στην ουσία κάνει την ύπνωση ο ίδιος στον εαυτό του. Ο θεραπευτής τον οδηγεί και τον βοηθά να πετύχει τους στόχους της ύπνωσης.
Ο ασθενής εισέρχεται σε ύπνωση μόνο εάν ο ίδιος το θελήσει και το πράξει. Μπορεί να εξέλθει από την ύπνωση όταν ο ίδιος το αποφασίσει. Δεν υπάρχει απώλεια συνείδησης κατά την ύπνωση. Επίσης δεν υπάρχει αμνησία μετά από την υπνοθεραπεία, εκτός από ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων.
Η Ύπνωση, όπως και τα όνειρα, ανοίγει τον δρόμο της επαφής ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό το δεύτερο θεωρείται και το μεγαλύτερο και πιο δημιουργικό μέρος της ύπαρξης μας. Οι δυνατότητες αλλαγής, εξέλιξης και αυτοθεραπείας βρίσκονται σε επιφυλακή στην τεράστια αυτή αποθήκη μας. Είναι σαν το σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, ενώ ο συνειδητός νους μας παίζει το ρόλο της επιφάνειας εργασίας, δηλαδή μόνο της εικόνας που βλέπουμε στην οθόνη
Η κλινική ύπνωση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην κλινική χρήση της ύπνωσης και εργάζονται σε ανάλογους χώρους. Η ύπνωση έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του πόνου, της κατάθλιψης, του άγχους, της ψυχολογικής πίεσης, των διαταραχών έξης και πολλών άλλων ψυχολογικών και ιατρικών προβλημάτων.


Πώς λειτουργεί η υπνοθεραπεία


Καθώς χαλαρώνουμε με ειδικές τεχνικές, επιβραδύνετε η αναπνοή και οι καρδιακοί ρυθμοί και επιφέρετε αλλαγή των κυμάτων του εγκεφάλου Η συχνότητα του εγκεφάλου, σε αυτή την κατάσταση το υποσυνείδητο γίνεται ιδιαίτερα δεκτικό στις θετικές προτάσεις ( υποβολές )
Οι υποβολές είναι θετικές προτάσεις που δίνονται στο άτομο όταν αυτό έχει φτάσει σε βαθιά χαλάρωση, και από κει και πέρα διατηρούνται και μετά την ύπνωση, όταν η προσοχή του ατόμου επιστρέψει στους ρυθμούς του εξωτερικού του κόσμου.
Οι περιγραφές από άτομα που το έχουν βιώσει ποικίλουν. Άλλοι λένε πως έχουν νιώσει όπως όταν διαβάζουν ένα βιβλίο και τους απορροφά και δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται στον εξωτερικό κόσμο.


Μια έρευνα για την ψυχοθεραπεία από τον Alfred A. Barrios, Ph.D. αποκάλυψε τα ακόλουθα ποσοστά θεραπευτικής αποκατάστασης:
Ψυχανάλυση:
αποκατάσταση 38% μετά από 600 συνεδρίες
Θεραπεία συμπεριφοράς:
αποκατάσταση 72% μετά από 22 συνεδρίες
Υπνοθεραπεία
Αποκατάσταση 93% μετά από 6 συνεδρίες
Πηγή: Αμερικανικό περιοδικό υγείας

Προσοχή. Η κλινική υπνοθεραπεία είναι επίσημα αναγνωρισμένη θεραπεία από την ιατρική και την ψυχολογία, πρέπει να εφαρμόζετε μόνο από ειδικούς επιστήμονες , ιατρούς , ψυχολόγους, σύμβουλους. κ.α, οι οποίοι πέρα από τίτλο σπουδών στην υπνοθεραπεία πρέπει απαραίτητα να κατέχουν τίτλο σπουδών σε κάποια ανθρωπιστική επιστήμη.
Η κλινική ύπνωση δεν έχει καμία σχέση με παραψυχολογία, μαγεία, αστρολογία, επαφές με άλλες οντότητες, μυστήριο, ενέργειες, θρησκεύτηκες πεποιθήσεις, κ.α, σεβόμαστε τις παραπάνω κατηγορίες, ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ότι επιθυμεί, αλλά ξεκαθαρίζουμε την θέση της κλινικής ύπνωσης, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την θεραπεία ψυχικών και σωματικών παθήσεων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή του θεραπευτή , να ζητάτε πάντα πληροφορίες ως προς το βιογραφικό του και που διδαχτικέ την κλινική ύπνωση, σε πιο σύλλογο ανήκει κ.α, σεμινάρια δύο και τριών ημερών, ανάγνωση ενός η και περισσότερων βιβλίων ύπνωσης, μεταφυσικές ανησυχίες, δεν κάνουν κάποιον υπνοθεραπευτή, αυτά προς αποκατάσταση του ονόματος της επιστήμης της κλινικής ύπνωσης
Η κλινική ύπνωση εφαρμόζετε σαν θεραπεία στα μεγαλύτερα νοσοκομεία του κόσμου και διδάσκετε σε ιατρικές σχολές
North Institute of Clinical Hypnosis (N.I.C.H).

Θεραπευτικές ιδιότητες της υπνοθεραπείας

ΣΤΙΣ ΦΟΒΙΕΣ: η ύπνωση συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση φοβιών όπως: αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, φοβία παρουσίασης μπροστά σε κοινό, φοβία θανάτου, φοβίες φυσικών φαινομένων (π.χ. αστραπές, βροντές, σκοτάδι), φοβίες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. αεροπλάνα, πλοία, τρένα, αυτοκίνητα), φοβίες με συγκεκριμένα ζώα κι έντομα, ιατρικές φοβίες (π.χ. ασθενειών, ένεσης, αίματος), κ.τ.λ

ΣΤΟ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ: η ύπνωση εφαρμόζεται συχνά (και με καλά αποτελέσματα) στο μετατραυματικό σύνδρομο. Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ξεπεράσουμε ένα τραυματικό γεγονός κι αυτό επεμβαίνει στο πώς λειτουργούμε (νιώθουμε φόβο, είμαστε σε επαγρύπνηση, οι μνήμες του γεγονότος επανεμφανίζονται με το παραμικρό και ξαναβιώνουμε συναισθηματικά το τραύμα, επηρεάζεται ο ύπνος μας, κ.τ.λ). Η ύπνωση στη προκειμένη περίπτωση επιλέγεται γιατί μπορεί να προσφέρει την αίσθηση της ασφάλειας. Ένα τραυματικό γεγονός μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε. Για παράδειγμα, τα ατυχήματα, οι σεισμοί (θυμόσαστε τι έγινε με τους σεισμούς της Αθήνας κι όχι μόνο), ο πόλεμος και οι τρομοκρατικές επιθέσεις, επιθέσεις ληστείας, βιασμού, κακοποίησης, κ.τ.λ.

Βελτιώνει τον ύπνο, μειώνει το άγχος, ελέγχει τα επώδυνα συμπτώματα.

Κάποιος που πάσχει από χρόνια αϋπνία μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει το άγχος και να επαναπρογραμματίσει το υποσυνείδητο του για να βελτιώσει την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου του.

Ελέγχει μερικές οργανικές λειτουργίες, όπως αιμορραγία και καρδιακούς παλμούς.

Κάποιος που πάσχει από υψηλή πίεση μπορεί να επιβραδύνει τους παλμούς του και να μειώσει την αρτηριακή του πίεση.

Καθιστά δυνατή μια μερική αναδρομή στον χρόνο: το να βιώσετε ξανά μια εμπειρία τον μακρινού παρελθόντος, όπως ακριβώς συνέβη, με τις αισθήσεις σας να λειτουργούν ακριβώς όπως τότε, τη στιγμή της πραγματικής εμπειρίας.

Κάποιος μπορεί να εξαλείψει μια παράλογη φοβία, όπως π.χ. φοβία για τις αράχνες, τα σκυλιά, τους στενούς χώρους ή τις γέφυρες· μπορεί να μειώσει το φόβο για τις ερωτικές σχέσεις που είναι αποτέλεσμα τραύματος λόγω αιμομιξίας στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.

ΣΤΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: πολλοί ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιείται η ύπνωση στην αρχή της θεραπείας της κατάθλιψης, ακόμα κι από την πρώτη συνεδρία. Κι αυτό γιατί ακόμα και μια μικρή διαφορά στο συναίσθημα δίνει στον θεραπευόμενο την αίσθηση ότι η αλλαγή είναι εφικτή. Η αντίληψη ότι αυτό που νιώθω μπορεί να αλλάξει είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη θεραπεία της κατάθλιψης.

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: η ύπνωση χρησιμοποιείται περισσότερο στη νευρική βουλιμία γιατί θεωρείται ότι τα άτομα που "πέφτουν" σε βουλιμικό επεισόδιο συμπεριφέρονται σαν υπνωτισμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άτομα που εκδηλώνουν υπερφαγικά επεισόδια (χωρίς όλες τις συμπεριφορές της νευρικής βουλιμίας όπως πρόκληση εμέτου, χρήση καθαρκτικών, κ.τ.λ). Εκμεταλλευόμαστε, λοιπόν, αυτή την ικανότητα τους, θεραπευτικά. Στην νευρική ανορεξία, η ύπνωση χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά. Εξαρτάται από το άτομο που εκδηλώνει το πρόβλημα και χρησιμοποιείται σαν μέσο αύξησης του ελέγχου. Η ύπνωση, επίσης, προστίθεται στη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας.

Αναπτύσσει εξαιρετικές ικανότητες συγκέντρωσης: αυξάνει την ικανότητα να μαθαίνει κανείς και να θυμάται με εξωφρενικές λεπτομέρειες.

Ένας φοιτητής μπορεί να προετοιμαστεί για μια εξέταση, αφομοιώνοντας και συγκρατώντας στη μνήμη του μια μεγάλη ποσότητα υλικού που μπορεί να ανακληθεί κατά βούληση.

ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: βοηθώντας, μεταξύ άλλων, τους αθλητές που έχουν χάσει τη φόρμα τους να επιστρέψουν σε προηγούμενα υψηλά επίπεδα επίδοσης, στον εντοπισμό αιτιών που οδηγούν τον αθλητή να μην αποδίδει όπως απέδιδε, στη μείωση του άγχους πριν τον αγώνα εφ' όσον αυτό επηρεάζει αρνητικά την επίδοση, στον έλεγχο του πόνου όταν υπάρχει τραυματισμός (ιδιαίτερα χρήσιμη στους μικροτραυματισμούς για την αποφυγή φαρμάκων), στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης του αθλητή, στην αύξηση της αυτοσυγκέντρωσης και στη βοήθεια σε ατομικό επίπεδο όταν προσωπικά προβλήματα επηρεάζουν την απόδοση του.

ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: σε αυτό το κλάδο, η ύπνωση χρησιμοποιείται με μάρτυρες, υπόπτους, θύματα, κ.τ.λ. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αυστηρές οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιηθεί η ύπνωση δικαστικά για να την αποφυγή παραποίησης της αλήθειας αν και σε πολλές πολιτείες της Αμερικής όπως και σε άλλες χώρες οι καταθέσεις και οι πληροφορίες με τη βοήθεια της ύπνωσης δεν γίνονται δεκτές από το δικαστήριο.

Συμπυκνώνει πολύπλοκες στοχαστικές διαδικασίες και επανεξετάζει αναμνήσεις ετών σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Κάποιος μπορεί να επανεξετάσει τα γεγονότα του παρελθόντος, να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο κρίσιμο περιστατικό και να θέσει τις βάσεις για να αλλάξει μια συγκεκριμένη παρούσα κατάσταση.

Η υπνοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά για να βοηθήσει ανθρώπους να απαλλαγούν από το άγχος, την αϋπνία, τον πανικό και τις φοβίες, καθώς επίσης και για ελεγχο του πόνου, τους πονοκέφαλους, και τα προβλήματα ευερέθιστων εντέρων. Χρησιμοποιείται επίσης για εθισμούς , ενίσχυση η απώλεια βάρους.
Απαλλαγή από ανθυγιεινές συνήθειες, όπως π.χ. το κάπνισμα. Συνήθως σε πολύ σύντομο χρόνο και με λίγα ή καθόλου συμπτώματα στέρησης της νικοτίνης.

Χάσιμο βάρους: Δίαιτα αδυνατίσματος. Δημιουργία νέων και περισσότερο υγειών συνηθειών διατροφής. Ενίσχυση των κινήτρων για χάσιμο βάρους. Βοήθεια στη διατήρηση του επιθυμητού βάρους. Ενίσχυση της φυσικής δυνατότητας και της επιθυμίας για φυσική δραστηριότητα και άσκηση.

Απαλλαγή από αϋπνίες, βελτίωση της ποιότητας του ύπνου: Απομάκρυνση από το νου των σκέψεων, ανησυχιών και φροντίδων που δυσκολεύουν τον φυσιολογικό ύπνο. Αυτοϋπνωση προκειμένου να νυστάξει και να κοιμηθεί κανείς. ΄Υπνος που ξεκουράζει και ανανεώνει.

Χαλάρωση και αντιμετώπιση του stress: Εκμάθηση τεχνικών για την ελλάτωση ή την εξαφάνιση του stress. Τεχνικές χαλάρωσης.

Αύξηση της δημιουργικότητας: Απελευθέρωση του μπλοκαρισμένου δυναμικού και χρησιμοποίησή του σε περιοχές δημιουργικής έκφρασης.

Βελτίωση της συγκέντρωσης και της απόδοσης στη μάθηση: Καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μάθησης, βελτίωση της μνήμης και της συγκέντρωσης κατά την μελέτη. Θετική στάση ως προς την μάθηση. Αντιμετώπιση άγχους διαγωνισμών κλπ.

Αντιμετώπιση άγχους κατά την ομιλία μπροστά σε κοινό: Αντιμετώπιση της νευρικότητας και της ντροπαλότητας σε καταστάσεις όπου εκτίθεται κανείς μπροστά σε κοινό. Αυτοπεποίθηση και φυσικότητα στην ομιλία.

Αγχη και φοβίες συγκεκριμένες: Φόβος οδήγησης, φόβος ανελκυστήρων, αεροπλάνων, φοβίες ασθενειών, εντόμων, του πλήθους κλπ. Προεγχειρητικό άγχος. Εκμάθηση διαφορετικών τρόπων αντίδρασης στα φοβικά ερεθίσματα.

Ελεγχος του πόνου: Η ύπνωση έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην αντιμετώπιση του πόνου, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων αντί αναισθησίας -όταν αυτή αντενδείκνυται- , στην οδοντιατρική, σε χρόνιες παθήσεις όπως αρθρίτιδες, πόνοι της πλάτης κλπ.

Απαλλαγή από τις συνέπειες συναισθηματικού ή σωματικού τραύματος: Ανακούφιση και απομάκρυνση από τη συνείδηση και τη μνήμη τραυματικών και δυσάρεστων εμπειριών. Διερεύνηση και εντοπισμός τραυματικών εμπειριών προκειμένου να κατανοηθούν και να θεραπευθούν οι τραυματικές τους συνέπειες.

Αντιμετώπιση ισχυρών συγκινησιακών κρίσεων: Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης είναι συχνά και σε κατάσταση μεγαλύτερης υποβολιμότητας. Το γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί θεραπευτικά σε επείγουσες καταστάσεις.

Βοήθεια κατά τον τοκετό: Ελάττωση του πόνου, διευκόλυνση της διαδικασίας του τοκετού, υποβοήθηση της ανάρρωσης και της επαφής με το νεογέννητο.

Βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων: Αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αυτοσυγκέντρωσης. Βελτίωση της εικόνας του εαυτού και του επιπέδου των προσδοκιών επιτυχίας. Δημιουργία αίσθησης νίκης και επιτυχίας. Ενίσχυση της σωματικής δύναμης και του συντονισμού των κινήσεων. Βελτίωση των επιδόσεων μέσω οραματισμού υψηλότερων αποδόσεων και καλύτερης αθλητικής συμπεριφοράς.

Βελτίωση της εικόνας του εαυτού, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης, ενίσχυση του εγώ: Τεχνικές που χρησιμοποιούν θετικές υποβολές για να ενισχύσουν την δημιουργία θετικών εικόνων και θετικών πεποιθήσεων σχετικών με την αυτοαξία και τον αυτοσεβασμό. Απαλλαγή από συνήθειες αρνητικής σκέψης που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό. Ενίσχυση της θετικής παρουσίας του ατόμου στο περιβάλλον.

Ψυχοθεραπεία: Από τις σημαντικότερες εφαρμογές της ύπνωσης είναι η χρησιμοποίησή της σαν διερευνητικό και θεραπευτικό μέσο στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Είναι μεγάλη η βοήθεια που η ύπνωση μπορεί να προσφέρει, όσον αφορά την επαφή με βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις και την απόκτηση κατανόησης (insight) πάνω στη φύση και τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων

 

Η κλινική ύπνωση είναι μια θεραπευτική τεχνική που περιλαμβάνει την πρόκληση μιας κατάστασης που μοιάζει με έκσταση σε έναν ασθενή για να ενισχύσει την υποβλητικότητά του και να προωθήσει αλλαγές στις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα. Έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως η διαχείριση του πόνου, η μείωση του άγχους, η διακοπή του καπνίσματος και η απώλεια βάρους. Ενώ η αποτελεσματικότητα της κλινικής ύπνωσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τους μεμονωμένους παράγοντες και τη συγκεκριμένη πάθηση που αντιμετωπίζεται, υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών που υποστηρίζουν τα θετικά της αποτελέσματα. Ακολουθούν ορισμένες μελέτες που υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα της κλινικής ύπνωσης σε διαφορετικά πλαίσια:

Διαχείριση του πόνου:

Montgomery, G. H., & DuHamel, K. N. (2005). Μείωση της γνωστικής επιβάρυνσης του πόνου: Συνέπειες της ύπνωσης, της προσοχής και της υπαιτιότητας για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. The Clinical Journal of Pain, 21(4), 220-223.
Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η ύπνωση μπορεί να μειώσει σημαντικά την εμπειρία του χρόνιου πόνου και τη γνωστική επιβάρυνση που σχετίζεται με αυτόν.

Jensen, Μ. Ρ., et al. (2011). Υπνωτική αναλγησία για χρόνιο πόνο σε άτομα με αναπηρία: Μια σειρά περιπτώσεων. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 59(4), 454-468.
Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα με αναπηρίες που βιώνουν χρόνιο πόνο επωφελήθηκαν από την υπνωτική αναλγησία, αναφέροντας μειωμένη ένταση πόνου και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Μείωση άγχους και στρες:

Elkins, G. R., et αϊ. (2017). Ύπνωση για τη διαχείριση των αγχωδών διαταραχών — Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών. Journal of Clinical Psychology, 73(8), 943-965.
Αυτή η μετα-ανάλυση αποκάλυψε ότι η ύπνωση είναι μια πολύτιμη συμπληρωματική θεραπεία για τη διαχείριση των αγχωδών διαταραχών, επιδεικνύοντας σημαντικές μειώσεις στα συμπτώματα άγχους σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου.

Hammond, D. C. (2010). Η ύπνωση στη θεραπεία διαταραχών που σχετίζονται με το άγχος και το στρες. Expert Review of Neurotherapeutics, 10(2), 263-273.
Το άρθρο εξέτασε πολυάριθμες μελέτες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ύπνωση είναι μια αποτελεσματική παρέμβαση για διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος και το στρες, παρέχοντας μείωση των συμπτωμάτων και βελτιωμένες δεξιότητες αντιμετώπισης.

Διακοπή καπνίσματος:

Barnes, J., et al. (2010). Υπνοθεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), CD001008.
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών διαπίστωσε ότι η υπνοθεραπεία ήταν πιο αποτελεσματική από τη μη θεραπεία και συγκρίσιμη με άλλες παρεμβάσεις διακοπής του καπνίσματος, όπως η συμβουλευτική συμπεριφοράς.
Απώλεια βάρους:

Kirsch, Ι., et αϊ. (1995). Υπνωτική ενίσχυση των γνωστικών-συμπεριφορικών θεραπειών απώλειας βάρους — Μια άλλη μετα-επανανάλυση. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(2), 214-220.
Αυτή η μετα-ανάλυση έδειξε ότι η προσθήκη της ύπνωσης σε γνωστικές-συμπεριφορικές θεραπείες απώλειας βάρους αύξησε σημαντικά την ποσότητα βάρους που χάθηκε και διατηρήθηκε σε μακροχρόνιες παρακολούθηση.